Δίδακτρα

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ FLOOR WORK
1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN ΚΑΝΟΝΙΚΟ / ΦΟΙΤΗΤΕΣ8€ / 7€
8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα60€
12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα75€
20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ /μήνα85€
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ/μήνα95€
ΕΓΓΡΑΦΗ0€
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN7€
8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα50€
12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα65€
20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα75€
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ/μήνα
85€
ΕΓΓΡΑΦΗ0€

στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το 24% ΦΠΑ