Δίδακτρα

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ FLOOR WORK
1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN ΚΑΝΟΝΙΚΟ / ΦΟΙΤΗΤΕΣ10€ / 8€
8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα70€
12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα85€
16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ /μήνα95€
ΕΓΓΡΑΦΗ0€
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 24% ΦΠΑ
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN8€
8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα60€
12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα75€
16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα85€
ΕΓΓΡΑΦΗ0€
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 24% ΦΠΑ