Δίδακτρα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ
1 ΜΑΘΗΜΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ)8€ / 7€
8 μαθήματα 55€
12 μαθήματα 75€
20 μαθήματα 85€
Απεριόριστο 95€
εγγραφή0€
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1 μαθημα 7€
8 μαθήματα 45€
12 μαθήματα 65€
20 μαθήματα75€
Απεριόριστο85€
εγγραφή0€

στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το 24% ΦΠΑ