Δίδακτρα

ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN 10€
8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα65€
12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα75€
16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ /μήνα85€
20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα95€
ΕΓΓΡΑΦΗ0€
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 24% ΦΠΑ

 

ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Ή ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN8€
8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα55€
12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα65€
16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα75€
20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ/μήνα85€
ΕΓΓΡΑΦΗ0€