Τιμές μαθημάτων

Χορός και Body Work

1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN

10€  + ΦΠΑ

8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

70€  + ΦΠΑ

12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

80€  + ΦΠΑ

16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

90€  + ΦΠΑ

20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

100€+ ΦΠΑ

ISTD

ISTD Ballet Grade 6 

90€  + ΦΠΑ

ISTD Ballet Intermediate

110€  + ΦΠΑ

ISTD Ballet Advanced 1

125€  + ΦΠΑ

Χορός και Body Work
με κάρτα φοιτητή ή ανεργίας

1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN

8€   + ΦΠΑ

8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

60€   + ΦΠΑ

12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

70€   + ΦΠΑ

16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

80€   + ΦΠΑ

20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

90€   + ΦΠΑ

01.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φπα 24%.

03.

Για την έκπτωση στις τιμές θα πρέπει να επιδεικνύεται η αντίστοιχη κάρτα.

02.

Τα μαθήματα και οι κάρτες προπληρώνονται. Οι εκπτωτικές κάρτες αφορούν ένα διάστημα 4 εβδομάδων κάθε φορά.

04.

Μαθήματα που χάνονται με δική σας υπαιτιότητα δεν αναπληρώνονται μετά την λήξη της κάρτας και δεν μεταφέρονται στην επόμενη σεζόν.

Χορός και Body Work
με κάρτα φοιτητή ή ανεργίας

1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN

8€   + ΦΠΑ

8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

60€   + ΦΠΑ

12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

70€   + ΦΠΑ

16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

80€   + ΦΠΑ

20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

90€   + ΦΠΑ

01.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φπα 24%.

03.

Για την έκπτωση στις τιμές θα πρέπει να επιδεικνύεται η αντίστοιχη κάρτα.

02.

Τα μαθήματα και οι κάρτες προπληρώνονται. Οι εκπτωτικές κάρτες αφορούν ένα διάστημα 4 εβδομάδων κάθε φορά.

04.

Μαθήματα που χάνονται με δική σας υπαιτιότητα δεν αναπληρώνονται μετά την λήξη της κάρτας και δεν μεταφέρονται στην επόμενη σεζόν.