Τιμές μαθημάτων

Μηνιαίες εκπτωτικές κάρτες

1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN

10€  + ΦΠΑ

8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

70€  + ΦΠΑ

12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

80€  + ΦΠΑ

16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

90€  + ΦΠΑ

20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

100€+ ΦΠΑ

Μηνιαίες εκπτωτικές κάρτες για φοιτητές

1 ΜΑΘΗΜΑ DROP IN

8€   + ΦΠΑ

8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

60€   + ΦΠΑ

12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

70€   + ΦΠΑ

16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

80€   + ΦΠΑ

20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

90€   + ΦΠΑ

ISTD Ballet

ISTD Ballet Intermediate

110€  + ΦΠΑ

ISTD Ballet Advanced 1

125€  + ΦΠΑ

ISTD Ballet Advanced 2

135€  + ΦΠΑ